Når likhet fører til galskap

Man er aldri så gjerrig som når man skal bruke av egne penger sies det. Det viser seg godt at staten ikke bruker av egne penger når de prøver å gjøre alle innbyggere i Norge "like". Jeg snakker ikke om like i lovens øyne. Der bør, og skal, vi være like. Jeg snakker om f.eks alle skal ha mest mulig lik veistandard.

Eksemplene er mange: Ny vei som koster 1 million per innbygger, vei til 1,7 millioner per innbygger . Listen er lang. Kanskje du sier: jammen man må jo hindre fraflytting! Men disse nye veiene hindrer ikke dette. Her ser man at ved 14 av 19 broutbygginger fortsatte fraflyttingen. De 14 prosjektene kostet forresten over 4 000 000 000 (4 milliarder kroner). Dersom jeg bosetter meg på en øy så har jeg tatt et valg. Jeg har sagt "jeg tror jeg kan få det bedre her enn et annet sted". Er det rett at vi tar store pengesummer fra fellesskapet for å gi noen få raskere vei? Bygg ut de veiene som lønner seg å bygge ut. Hvorfor kaster vi bort disse pengene? Er dette fornuftig bruk av penger? Kan noen forklare meg dette? Har vi ikke andre ting som pengene heller kan bli brukt til?

#økonomi #kapitalisme 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits