Feministperspektiv = rasister?

Dersom dere besøker Feministperspektiv.blogg.no finner dere en blogg som skal kjempe for feminisme. De sier de kjemper for at alle skal være like, og at ingen skal bli behandlet ulikt. Men denne bloggen bommer, etter min mening, helt. I sitt mål om likhet så blir de selv rasister av verste s...

Når likhet fører til galskap

Man er aldri så gjerrig som når man skal bruke av egne penger sies det. Det viser seg godt at staten ikke bruker av egne penger når de prøver å gjøre alle innbyggere i Norge "like". Jeg snakker ikke om like i lovens øyne. Der bør, og skal, vi være like. Jeg snakker om f.eks alle skal ha mest muli...

Jordbruksstøtte må avskaffes!

Landbruksstøtten som norske bønder får koster det norske samfunn 22 milliarder (22 000 000 000) kroner HVERT år! Her kan du se en liste over utbetalinger:  Hvorfor skal norske bønder få støtte? Dette er økonomisk galskap satt i system. Hva er resultatet? Nordmenn betaler kunstig høye prise...
hits