Feministperspektiv = rasister? 5

  • 31.12.2016 kl.12:30 i Blogg

Dersom dere besøker Feministperspektiv.blogg.no finner dere en blogg som skal kjempe for feminisme. De sier de kjemper for at alle skal være like, og at ingen skal bli behandlet ulikt. Men denne bloggen bommer, etter min mening, helt. I sitt mål om likhet så blir de selv rasister av verste sort! Før dere leser videre kan dere f. eks lese dette innlegget på bloggen deres. Jeg kunne valgt mange andre innlegg, men la oss se på denne:

Tenk om jeg hadde skrevet "Jeg har likevel fortsatt problemer med det faktumet at en av de svarteste mennene i bransjen ble castet". Hadde du reagert? Hvorfor har en feminist problem med at noen med "feil" hudfarge blir castet? Er dette en feminist eller rasist?

Eller hva med denne: "Det er så mange hvite karakterer. Vi trengte ikke at Stephen Strange var hvit." Høres dette ut som noen som kjemper for likhet? Videre skriver de om en hvit kvinne som fikk en rolle som "ikke passet henne etnisk". 

Hva synest dere?

#feminist #feminisme #feministperspektiv #likestilling 

 

Når likhet fører til galskap 0

  • 21.12.2016 kl.12:15 i Blogg

Man er aldri så gjerrig som når man skal bruke av egne penger sies det. Det viser seg godt at staten ikke bruker av egne penger når de prøver å gjøre alle innbyggere i Norge "like". Jeg snakker ikke om like i lovens øyne. Der bør, og skal, vi være like. Jeg snakker om f.eks alle skal ha mest mulig lik veistandard.

Eksemplene er mange: Ny vei som koster 1 million per innbygger, vei til 1,7 millioner per innbygger . Listen er lang. Kanskje du sier: jammen man må jo hindre fraflytting! Men disse nye veiene hindrer ikke dette. Her ser man at ved 14 av 19 broutbygginger fortsatte fraflyttingen. De 14 prosjektene kostet forresten over 4 000 000 000 (4 milliarder kroner). Dersom jeg bosetter meg på en øy så har jeg tatt et valg. Jeg har sagt "jeg tror jeg kan få det bedre her enn et annet sted". Er det rett at vi tar store pengesummer fra fellesskapet for å gi noen få raskere vei? Bygg ut de veiene som lønner seg å bygge ut. Hvorfor kaster vi bort disse pengene? Er dette fornuftig bruk av penger? Kan noen forklare meg dette? Har vi ikke andre ting som pengene heller kan bli brukt til?

#økonomi #kapitalisme 

 

 

Jordbruksstøtte må avskaffes! 0

  • 17.12.2016 kl.15:29 i Blogg

Landbruksstøtten som norske bønder får koster det norske samfunn 22 milliarder (22 000 000 000) kroner HVERT år!

Her kan du se en liste over utbetalinger: 

Hvorfor skal norske bønder få støtte? Dette er økonomisk galskap satt i system. Hva er resultatet? Nordmenn betaler kunstig høye priser på varer som andre får mye billigere. Hvorfor skal landbruk i Norge ha en slik særstilling at de er beskyttet mot utenlandsk konkurranse? 

Og hvilken effekt har egentlig denne støtten?

Effekten er:  -man får flere bønder enn det ellers ville vært. - Kostnaden for å produsere landbruksprodukt blir høyere enn det ellers ville vært. - Skattebetaleren betaler dobbelt opp: først gjennom høyere priser, og så gjennom landbruksstøtten man betaler skatt for.

Hvorfor skal vi betale unormalt høye priser for mat? Hvorfor skal vi støtte bønder med millioner av kroner hvert år? La markedet bestemme prisen. Dersom det er viktig for folk å kjøpe norske varer så skal de få lov til det, men ikke tving folk til å gjøre det! Dersom folk vil støtte norsk landbruk så skal de få gjøre det, men ikke tving folk til å gjøre det. 

hits